Převod ordinace na s.r.o.

Kompletní servis pro převod ordinace

Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
Mobilní telefon: +420 602 483 654
IČ: 28233778
DIČ: CZ28233778Informace o ordinaci Převod ordinace na s.r.o.

Poskytujeme kompletní cenově dostupný, odborný a kvalitní převod ordinace na s.r.o.!

Právní výhody

 • Žalovaná je společnost, která pak odpovídá za případnou škodu do výše svého kapitálu (O ordinace vedené na živnost je případně žalovaným lékař, za případnou škodu odpovídá celým svým majetkem.)
 • Ordinace lze převést na kupujícího, prodáte-li ordinaci po 5 letech fungující jako spol. s.r.o., jste osvobozeni od daně z příjmu (Při prodeji ordinace fyzickou osobou nelze převést „kartotéku“ a uzavřené smlouvy s pojišťovnami, zisk z prodeje je nutné zdanit.)
 • Pokud je ordinace vedena jako s.r.o., stává se v dědickém řízení předmětem dědění, nezanikají smlouvy s pojišťovnami, ordinaci lze nadále za stejných podmínek provozovat (Předmětem dědického řízení je pouze hmotný majetek ordinace, ostatní registrace a smlouvy zanikají.)

Nejčastější důvody převodu ordinace na s.r.o.

 • Ochrana vlastního majetku – klesá podnikatelské riziko
 • Snadnější prodej ordinace
 • Možnost dědit nadále fungující ordinaci
 • Možnost podstatně lepší daňové optimalizace
 • nižší odvody na soc. a zdrav. pojištění

Kontaktní osoby

Ing. Martin Provazník

FIVOKA s.r.o. Kaprova 42/14 110 00 Praha 1

IČ: 28233778 DIČ: CZ28233778

email: info@fivoka.cz tel.: +420 602 483 654

Cena za služby Převod ordinace na s.r.o.

Naše ceny zahrnují kompletní převod na společnost s ručením omezeným.

Za cenu 37.250,- CZK – dostanete v hotovou společnost se všemi potřebnými náležitostmi. Všechny potřebné kolky, notářská ověření, poplatky a další náklady s tímto spojené jsou již zahrnuty v ceně.

V ceně je tedy zahrnuto:

 • založení společnosti s.r.o. zakladatelskou listinou (společenskou smlouvou)
 • vytvoření provozního řádu k schválení příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví
 • zpracování dokumentace a podání žádosti pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • komunikace se zdravotními pojišťovnami o převodu stávajících smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče
 • zpracování dokumentace k výběrovému řízení (je-li vyžadováno)
 • podání návrhu na obchodní rejstřík
 • notářské a správní poplatky a kolkové známky (s výjimkou úhrady nákladů spojených s udělením plné moci notářským zápisem)

Čím se zabýváme?

ing, martin, provazník, převod, ordinace, na sro, převod ordinace na sro, s.r.o.

Kde nás najdete?